GAPADOS plechovky, kovové plechovky, kosmetické nádobky

AGB

§ 1 Rozsah použití, informace o zákazníkovi

Následující Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují smluvní vztah mezi společností GAPADOS e.K. (https://www.blechdosenkaufen.de) a spotřebitelé a podnikatelé, kteří nakupují zboží prostřednictvím našeho obchodu. Podmínky, které jsou v rozporu s našimi podmínkami nebo se od nich odchylují, neuznáváme. Smluvním jazykem je němčina.

 

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Nabídky na internetu představují závaznou nabídku ke koupi zboží.

 

(2) Do nákupního košíku můžete vložit jeden nebo více produktů. V průběhu procesu objednávání zadáváte své údaje a přání týkající se způsobu platby, způsobu doručení atd.. Teprve kliknutím na tlačítko objednávky přijímáte nabídku na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouvu můžete uzavřít také telefonicky nebo faxem.

 

§ 3 Informace pro zákazníky: Uložení textu smlouvy

Vaše objednávka s údaji o uzavřené smlouvě (např. typ produktu, cena atd.) bude uložena u nás. VOP vám zašleme, ale kdykoli po uzavření smlouvy si je můžete prohlédnout také na našich webových stránkách. Jako registrovaný zákazník máte přístup ke svým minulým objednávkám prostřednictvím přihlašovací oblasti pro zákazníky ("Můj účet").

 

§ 4 Informace pro zákazníky: Oznámení o opravě

Své záznamy můžete kdykoli před odesláním objednávky opravit stisknutím tlačítka odstranit. O dalších možnostech opravy vás budeme informovat v průběhu procesu objednávání. Proces objednávání můžete také kdykoli zcela ukončit zavřením okna prohlížeče.

 

§ 5 Výhrada vlastnictví

Předmět koupě zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

 

§ 6 Odpovědnost za vady a zkrácení promlčecí doby

(1) Zákonná odpovědnost za vady

U našeho zboží existují zákonná práva z odpovědnosti za vady.

 

(2) Zkrácení promlčecí lhůty u použitého zboží vůči spotřebitelům

Bylo dohodnuto zkrácení promlčecí lhůty pro nároky z vad použitého zboží na jeden rok.

Z této smlouvy jsou vyloučeny nároky na náhradu škody, nároky z vad, které jsme podvodně zatajili, a nároky vyplývající ze záruky, kterou jsme případně převzali za jakost zboží. Na tyto vyloučené nároky se vztahují zákonné lhůty. V případě záruční lhůty platí delší lhůta ve prospěch příjemce záruky.

 

(3) Omezení práv z odpovědnosti za vady (záruky) vůči podnikatelům

Vaše nároky ze záruky za vady zakoupeného předmětu se promlčují jeden rok po přechodu rizika. Toto nařízení se nevztahuje na tyto pohledávky

- o náhradě škody
- v důsledku podvodně zatajených závad
- z jakékoli poskytnuté záruky
- o regresu podle §§ 445a, 478 BGB
- v důsledku vad stavebních materiálů a součástí, které byly použity na stavbu v souladu s jejich obvyklým použitím a způsobily její vadnost.

Na tyto vyloučené nároky se vztahují zákonné promlčecí lhůty. V případě případné záruční lhůty platí delší lhůta ve prospěch kupujícího.

 

§ 7 Omezení odpovědnosti

Vylučujeme odpovědnost za lehce nedbalostní porušení povinností, pokud se netýkají podstatných smluvních závazků, škod vzniklých v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví, záruk nebo nároků podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (ProdHaftG). Totéž platí i pro porušení povinností ze strany našich zástupců a našich právních zástupců. K základním smluvním povinnostem patří zejména povinnost odevzdat vám věc a poskytnout vám k ní vlastnické právo. Dále jsme povinni vám poskytnout věc bez věcných a právních vad.

 

§ 8 Obchodní soudní příslušnost

Výhradní soudní příslušnost pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je v případě, že jste obchodník, v místě našeho podnikání.

 

§ 9 Informace pro spotřebitele: Účast na veletrhu janoFair

Předpokládáme, že janoFair janoFair je alternativou ke státem uznávaným rozhodčím komisím pro rozhodování spotřebitelských sporů. Pokud se nám nepodaří vyřešit názorové rozdíly vyplývající z našeho smluvního vztahu smírnou cestou, je vám k dispozici bezplatný postup řešení sporů janoFair. Promlčení možných nároků je po dobu trvání tohoto řízení vyloučeno. Pokud se ani zde nepodaří dosáhnout dohody, je možné se obrátit na soud.

Kontakt:

Mail: office@gapados.com
Tel.: +49 6136 91765 70

cs_CZČeština